KRZYSZTOF POLAK „Malarstwo jest milczącą poezją, a poezja – mówiącym malarstwem”