Karolina Szeląg urodzona 1 czerwca 1980 roku. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Koszalinie na kierunku Ceramika – formy użytkowe.

Od 1999  tworzy we  własnej pracowni, wystawiając prace  w  autorskiej galerii ceramiki unikatowej.    Uczestniczka plenerów ceramicznych, warsztatów, kursów i sympozjów,  poświęconych sztuce i ceramice w kraju i za granicą.

Materiał z jakiego tworzy stanowią  różne masy ceramiczne,  jednak głównie jest nim porcelana. W 2015 roku powstały pierwsze rzeźby z brązu.

Rzeźby Karoliny Szeląg są  kwintesencją jej życiowej filozofii.   W postaciach o uproszczonych korpusach, maleńkich, ledwie zaznaczonych głowach, ciężkich ramionach, charakterystycznych dla jej prac można wyczytać małość i wielkość ludzkiego bytu. Wrażliwa na doznania estetyczne otaczającej przyrody, śpiewu ptaków, dotyku drzew, ale też smagania wiatrem, szumu morza,  wszystko zamyka w formie  skończonej rzeźby.

Wystawia  swoje prace  w Polsce, ale   szczególnie za granicą cieszy się największym uznaniem.

Odbiorcą jej prac są przede wszystkim klienci indywidualni z Polski  oraz  z  Niemciec, Wielkiej  Brytanii, Norwegii,  Włoch, Francji, Stanów  Zjednoczonych, Australii, Japonii.

rzeźba Karoliny Szeląg