Zofia Kubicka

Zofia Kubicka - Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Wydziału Rzeźby, w pracowni Profesora Jana Kucza.

Rzeźby Zofii Kubickiej to obrazy malowane przez przestrzeń, wibrację, subtelność i niespotykaną wrażliwość odczuwania struktury rzeźbiarskiej. Miękkość i delikatność plastycznego języka, jakim się posługuje artystka, tworząc struktury rzeźbiarskie, nacechowany jest osobistymi przeżyciami tak nierozerwalnie związanymi z naturą. Interesuje ją człowiek jako część wszechobecnej przyrody. Nie rzeźbi dzieł realistycznych lecz ich złudzenie tak dobre, że odbiorcy jej prac odnoszą wrażenie obcowania z energią istnienia. W swoich pracach odkrywa rzeczywistość subtelnych imaginacji wykorzystując oszczędną formę gestu przedstawionych postaci i sytuacji rzeźbiarskich.

Twórczość jest dla niej studiowaniem człowieka w zwielokrotnionym zwierciadle obrazów przestrzennych.

Nieprzerwanie od lat uczestniczy w wystawach indywidualnych I zbiorowych. Mieszka i tworzy w Warszawie. Jej prace znajdują się przeważnie w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą – Hiszpania, Stany Zjednoczone, Włochy, Anglia.

Aktualnie rzeźby Zofii Kubickiej są w stałej ofercie galerii Sztuki Po Prawej Stronie Wisły.

rzeźby Zofii Kubickiej