Piotr Pańkowski

Piotr Pańkowski  malarz, rysownik, wykładowca. Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk   Pięknych w Warszawie. Wychowanek prof. Jacka Sienickiego i prof. Wiesława Kruczkowskiego. Afirmatywne przedstawienia zwierząt skupiają sympatię Autora o nich, a widza wprowadzają w stan dobrego humoru i zadowolenia.

Tematem prac są zwierzęta  dzikie i  domowe z różnych szerokości geograficznych. Wysoki poziom artystyczny powoduje, że prace znajdują się w kolekcjach w kraju i za granicą.

obrazy Piotra Pańkowskiego