Robert Znajomski

Robert Znajomski urodził się w 1968 roku w Hrubieszowie.

Ukończył Studium Nauczycielskie w Zamościu na  kierunku wychowanie plastyczne  oraz Wydział Artystyczny na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dyplomem  z grafiki i psychologii twórczości.

Działanie artystyczne Roberta Znajomskiego obejmowało szerokie spectrum sztuki: malarstwo w technice olej na płótnie, akryl, tempera;  rysunek piórkiem i tuszem, grafika (monotypia), kolaż; mailart oraz fotografia.

Pracował  z dziećmi i młodzieżą, realizując się   jako pedagog, a także przez własną twórczość.

W  obrazach   opierał się o rzeczywistość  zastaną,   przetwarzając ją i upraszczając, momentami wchodząc w abstrakcję szeroko pojętą. Odważnie malując ekspresyjnie, szerokimi plamami czystymi kolorami. Zabawa kolorem jaką proponuje przyciąga wzrok odbiorcy, tak jakby pragnął oderwać go od szarości dnia codziennego, wprowadzić w radosny nastrój dostrzegania wszechobecnego piękna.

Oddzielną historię stanowią kolaże Roberta Znajomskiego, a szczególnie znane  małe formy mailartu oraz rysunki. Oglądając  prace,  wykonane w różnych technikach, nie można oprzeć się wrażeniu, jak wiele jest w nich  odniesień    do kondycji człowieka. Trudnego, często pogmatwanego życia. Doskonale to widać w cyklu rysunków na granicy architektury i psychologii, a przedstawiające umownie budowle sakralne albo katedry.

Robert Znajomski był bardzo aktywnym artystą. Zorganizował kilkadziesiąt wystaw indywidualnych i uczestniczył w ponad 500 wystawach zbiorowych i projektach zarówno w kraju jak i za granicą. Był członkiem Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków w Lublinie, wiceprezesem Łęczyńskiego Stowarzyszenia Twórców Kultury i Sztuki PLAMA, członkiem międzynarodowego ruchu International Union of Mail-Artists IUOMA oraz członkiem Zrzeszenia Łódzkich Odkrywców Metali ZŁOM. Był nauczycielem plastyki w Szkole Podstawowej. Zmarł 07 stycznia 2021r. w Łęcznej na powikłania po-covidowe.

rysunki Roberta Znajomskiego