Wystawa ceramiki Katarzyny Królikowskiej – Pataraia, rysunków Kajetana Markiane Pataraia i pasteli Davida Pataraia