CINQUECENTO – QUINQUAGINTA (03.2021)

Cinquecento, un momento di esuberante fioritura culturale ma anche sinonimo di maturità e consapevolezza creativa, quando la conoscenza, l’età e l’esperienza trovano il loro sfogo nell’arte.

Cinquecento, moment bujnego rozkwitu kulturowego, ale także synonim dojrzałości i świadomości twórczej, kiedy wiedza, wiek i doświadczenie znajdują ujście w sztuce.

CINQUENTO – QUINQUAGINTA – urodziny w czasie pandemii w reżimie saniteatnym

Ulica Konopacka 15/ 1A, 03-428 Warszawa.

Było to urodzinowe spotkanie autorskie, kończące przedłużoną z względu na lockdown, wystawę malarską  Anny Wolskiej, która odbywała się w galerii Korekta oraz w galerii Po Prawej Stronie Wisły.  Tym razem pokazaliśmy także kilka prac z wcześniejszych cyklów malarskich,  prezentując  w ten sposób  konsekwencje w osiąganiu coraz trudniejszych rezultatów i stawianych celów w pracy nad formą i kolorem obrazu przez Annę Wolską.

Ze względu na sytuację związaną z pandemią,  wystawa i spotkanie odbyła się odbywało w reżimie sanitarnym, obowiązują limity osób w galerii, maseczki, dezynfekcja rąk.

CINQUECENTO

Okres w sztuce przypadający na lata 1500 do 1599,  nazywany także odrodzeniem. Cinquecento to lata dojrzałego rozwoju sztuki włoskiej, promieniującej na inne kraje europejskie.

Niewiele osób ma świadomość, że epoka ta przypadała na okres burzliwych przemian, wojen, czas zarazy, a jednak sztuka z tego okresu przetrwała, stając się synonimem harmonii i piękna. Być może właśnie ten fakt powinien stać się przesłaniem dla dzisiejszych, skomplikowanych czasów.

Analizując twórczość Anny Wolskiej, nasuwa się nam okres Cinquecento, poprzedzony dwoma wiekami rozkwitu humanizmu. Anna Wolska od wielu lat kontynuuje swoją malarską podróż, konsekwentnie, w sposób wystudiowany, budując płótna nasycone barwą, mięsiste w fakturze, wchodzące w interakcję z wyobraźnią widzów.

Prace autorki egzystują na pograniczu sztuki przedstawiającej – powidoku, abstrakcji geometrycznej, sztuki gestu i minimalizmu. Autorka dokonuje swoistej syntezy wpływu różnych kierunków, szkół kreując swoją własną, odrębną formę wypowiedzi, w której wykracza poza przestrzeń malarską, dotykając nieznanego, nienazwanego. Ten transowy, magiczny, medytacyjny charakter prac Anny Wolskiej wiąże się z jej warsztatem malarskim.

Prace konstruowane są wielowarstwowo, powoli, z tysiąca dotknięć, pociągnięć, gdzie każda z warstw, kolejnych laserunków nadaje obrazowi inny charakter i znaczenie. Uporządkowana i kontrolowana przestrzeń, wysublimowany gest, silnie podkreślający zamknięte lub otwarte w nim światło, wydobywają ekspresję kompozycji. W pracach autorki widać pewną analogię do twórczości Marka Rothko, zwłaszcza w jej wymiarze mistycznym.

CINQUECENTO – QUINQUAGINTA – urodzinowa niespodzianka. Licytacja obrazu, wykonanego w technice olej na płycie, o wymiarach:   100  x 120 cm z roku 2006  w oprawie.

Anna Wolska – artystka interdyscyplinarna, absolwentka warszawskiej ASP, doktor sztuki, Dyrektor Kreatywna i wykładowca w Warszawskiej Szkole Filmowej oraz na Wydziale Sztuki Mediów ASP w Warszawie, gdzie prowadzi autorską pracownię na  kierunku Studiów Niestacjonarnych. Od prawie dwudziestu lat zajmuje się zawodowo promocją kultury. Przez piętnaście lat prowadziła warszawską galerię fotografii – Galerię Obok ZPAF, przy Związku Polskich Artystów Fotografików. W 2010 roku otrzymała Nagrodę Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „za szczególny wkład w promocję polskiej fotografii”. Ma na swoim koncie ponad sto projektów kuratorskich, w tym wystawy indywidualne, festiwale, przeglądy i konkursy. W wolnych chwilach zajmuje się malarstwem i fotografią. Wybrane wystawy: „Pochwała koloru” – Galeria Po Prawej Stronie Wisły, (2014), „Pocztówki z Polski II, Galeria Muzeum im. Stanisława Staszica w Pile, (2015), „Avalanche” – Galeria Dom Koncepcji w Warszawie, (2015), „Punkt – Linia” Katowice Miasto Ogrodów, Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, Galeria 5 (2016), wystawa multimedialna „Syntezja” – Galeria Po Prawej Stronie Wisły, (2017), „Rzeczywiste-nierzeczywiste” Galeria ISZP UJK, Kielce (2019), „Pomiędzy” – Galeria Korekta/Galeria Po Prawej Stronie Wisły (2020),. Wystawa zbiorowa 2018 “Czułość przestrzeni” – Stara Weterynaria  Warszawa.

Galeria zdjęć z wystawy