Grzegorz Tomasiak

Absolwent  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu. W 2010 roku uzyskał dyplom pod kierunkiem prof. zw. Marka Zaborowskiego w II Pracowni Malarstwa w Zakładzie Malarstwa i Teorii Sztuki. W latach 2005–2008 studiował w Instytucie Sztuki w PWSZ w Raciborzu (kierunek: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – wychowanie plastyczne z grafiką użytkową), uzyskując dyplom pod kierunkiem prof. Kazimierza Cieślika w Pracowni Malarstwa. Od 2010 roku uzupełnia swoje wykształcenie na studiach podyplomowych. W 2020 obronił pracę doktorską z tematu ikon.

Zajmuje się sztuką sakralną, pisaniem ikon, malarstwem,  grafiką oraz fotografią cyfrową. Nie tylko biegle posługuje się  tradycyjnymi technikami w sztukach plastycznych, ale również  zadziwia pomysłowością w użyciu nowych mediów w sztuce. Od 2012 roku jego zainteresowania koncentrują się wokół problematyki perspektywy kodu dwu i trójwymiarowego w malarstwie tablicowym. Tworzy ikony w układzie matrycowych kodów. Jest to alfanumeryczny, dwuwymiarowy, matrycowy kod kreskowy – modularny i stałowymiarowy, będący czynnikiem sfery w wymiarze perspektywy w ikonie. To nowy rodzaj przedstawień współczesnych ikon, gdzie główną kompozycję stanowi treść ukryta w kodzie. Prawie połowa lub całość ikony jest zapisana w sposób odbiegający od tradycyjnej konwencji ikonicznej. Kulminacyjny moment przedstawiający wybraną scenę jest zasłonięty kodem, będącym formą ukazującą na pierwszy rzut oka niezrozumiały układ kwadratów. Połączone  kwadraty kryją w sobie zapisaną informację. Skonstruowane formy  zawierają  opis i temat ikony wraz z inskrypcją wybranej księgi Starego lub Nowego Testamentu. Wygenerowany kod napisany na ikonie daje się w pełni odczytać przez aplikację na smartfonie.