17

Anna Wolska

Wymiary:

50 x 70 cm

Odbitka cyfrowa

nakład 1/20

2015

zapytaj o cenę