Tunel

Aleksandra Supińska

100 x 70 cm

Sitodruk

nakład 7

2014

Sprzedany