Marzena Wołowicz

Poszukuje rozwiązań w malarstwie dla przestrzeni i braku przestrzeni.

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, studentka Akademie der Bildenden Kunst we Wiedniu, w pracowni Silke Otto – Knapp. W latach 2003-2008 uczyła się kaligrafii japońskiej w Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Mangha w Krakowie. Pracuje i tworzy w Austrii. Jest autorką fresku w nowej galerii we Wiedniu, Bar Dubois , należącej do Lenikus Fundation. Brała udział w wielu wystawach krajowych i zagranicznych.

Tworzy formy przestrzenne trójwymiarowe na dwuwymiarowej płaszczyźnie płótna. W swoich pracach koncentruje się na przetrasformowanych obiektach przestrzennych, skupionych na płaszczyźnie. Poszukuje rozwiązań w malarstwie dla przestrzeni i braku przestrzeni. Idei pustki nadaje znaczenie wartości malarskiej. Jak sama mówi: „interesuje mnie ambiwalentny charakter pomiędzy malarstwem a obiektem przestrzennym”.

malarstwo Marzeny Wołowicz