Noc Muzeów (05.2015)

Noc-Muzeow2015W Noc Muzeów 16 maja 2015 r. galeria Po Prawej Stronie Wisły zaprosiła Państwa na „instalację 3D” WIDZIANE Z KATAFALKU,
wystawę fotografii MACIEJA SMOGORZEWSKIEGO

Maciej Smogorzewski z wykształcenia architekt w prezentowanych pracach połączył zainteresowania architekturą i sztuką fotografowania.
Sklepienia monumentalnych budowli sakralnych, stanowią jeden z głównych elementów konstrukcyjnych, decydujących o bryle architektonicznej i atrakcyjności wizualnej kościoła. W wiekach średnich wykorzystywano bogatą symbolikę sklepienia. Wzniesione nad nawą jak niebo nad ziemią, a wierni prowadząc wzrok od podłogi do sufitu jak z ziemi do nieba, widzą na sklepieniu kasetony, symbolizujące gwiazdy. Widoczne źródło światła w sklepieniu, przez które wpadają promienie słońca – symbolizuje wiedzę pochodzącą od Boga lub samego Boga.
Alegoryczne znaczenie miała [w średniowieczu] cała budowla kościelna: symbolizowała dom boży czy miasto boże, była „nową Jerozolimą”. Wyraz „ecclesia”, który pierwotnie oznaczał kościół w sensie duchowym, stał się potem nazwą gmachu pojętego jako odwzorowanie, ziemska realizacja państwa bożego. Symboliczny sens miało w kościele przede wszystkim sklepienie: było obrazem nieba. Budowano je: „ut simulacro coeli imaginem reddat”. Opis kopuły kościoła św. Apostołów w Konstantynopolu mówił, iż „wzywa ona niebiańskiego Boga – człowieka, aby zszedł”. Na sklepieniu prezbiterium malowano Pantokratora albo zesłanie Ducha Świętego. Związek sklepienia z niebem stał się tak silny, że wyraz „coelum” (niebo) zaczął oznaczać sklepienie i sufit. Światło w kościele było symbolem samego Chrystusa. (Władysław Tatarkiewicz, „Historia estetyki”, t. 2, Warszawa 1989, s. 136-137).

W Noc Muzeów 16 maja 2015 r., przy świetle świec, po wystawie oprowadzał sam Autor zdjęć – Maciej Smogorzewski. Odważni, oglądający fotografie z pozycji “katafalku”, zostali specjalnie nagrodzeni przez Artystę.
Wystawa trwała do 16 czerwca 2015, po czym została przeniesiona do kościoła pokamedulskiego na Bielanach.

Fotorelacja