NOC MUZEÓW 2022 „Tęsknię za Tobą i Wolnością Mamo”. (05.2022)

Mamie dedykuję „Malarstwo” Magdy Kozarzewskiej 2020 – 2022

 

Wernisaż oraz otwarcie wystawy: 13 maja 2022 r. W godzinach 18.00 - 21.00.

Wystawa była czynna w dniach:   14.05. – 11.06.2022 r.

 

 

 

Początek roku 2020 nie zapowiadał wydarzeń, które miały nastąpić niebawem. Serwisy informacyjne wspominały o rozchodzącym się nieznanym wirusie, wykrytym w Wuhan. Jednak to tak odległe miejsce od nas, że można było spać spokojnie. Dla Magdy Kozarzewskiej  mieszkającej i pracującej w Londynie,  datą zmieniającą bieg zdarzeń był 10 luty 2020 r.  Tego dnia zmarła Mama,  w Warszawie, którą Magda bardzo kochała, do której była przywiązana. Dla Magdy Mama była najlepszą przyjaciółką.

Pogrzeb, żałoba, powrót do Londynu i ….lockdown. Nowe zjawisko we współczesnym świecie. Zamknięcie w domu. Zabronione wychodzenie z domu do sklepu, do pracowni, do przyjaciół, do znajomych. Puste ulice, zamknięte puby, większość sklepów, a w sercu żałoba.  Sytuacja wymusiła malowanie w domu. Temat nasuwał się tylko jeden – Mama. Liczne portrety Mamy, miejsca związane z Mamą, ale bez jej obecności.

Mama zapamiętana, w obrazach Magdy Kozarzewskiej jest uśmiechnięta, kochana, taka jaką zapamiętała córka. Powstają martwe natury,  z  kieliszkiem, z kapeluszem, z fotelem, symbolizujące  miejsca oraz przedmioty, przypominające  tę najlepszą Przyjaciółkę  - Mamę.  Biało – czarne kartony wyglądają jak oglądane przez łzy, zatrzymane na rzęsach wspomnienia. Z czasem pojawia się kolor.

Do Warszawy Magda Kozarzewska przyjechała 1 lipca. Dalej malowała  w plenerze, miejsca przywołujące wspomnienia.

Tu nadmienię, że od kilku lat Magda Kozarzewska udawała się w rejsy statkami pasażerskimi, pracując jako nauczycielka rysunku. W portach, do których zawijały statki, w wolnym czasie malowała bajecznie kolorowe pejzaże. Z powodu pandemii rejsy zostały  odwołane.

Barwne obrazy ze świata zastąpiły czarno białe martwe natury, wspomniane portrety. To był własny sposób przeżywania żałoby. Oddanie czci zmarłej Mamie.

Śmierć bliskiej osoby, przeżywanie żałoby, zaraza spowodowały inne działania. Zamiast wystawy obrazów z dalekich mórz, powstała ekspozycja  w czasie lockdownu,  upamiętniająca Mamę.

 

The beginning of 2020 did not herald the events that were to take place soon. News services mentioned  a spreading of an unknown virus detected in Wuhan. However, it is such a distant place from us that you could sleep peacefully. For Magda Kozarzewska, living and working in London, the date,  that changed the course of events was February 10, 2020. On that day her Mother died in Warsaw, whom Magda loved very much, to to whom she was attached. For Magda, Mom was the best friend.

Funeral, mourning, return to London and… lockdown. A new phenomenon in the modern world. Closure at home. It was forbidden to leave home, to go to the store, to the studio, to friends,  to acquaintances. Empty streets, closed pubs, most shops, and mourning in the heart. The situation forced painting at home. There was only one subject that arose - Mom. Numerous portraits of Mom, places related to Mom, but without her presence.

Mother remembered, in Magda Kozarzewska's paintings she is smiling, beloved, just as her daughter remembers. Still lifes are created, with a glass, with a hat, with an armchair, symbolizing places and objects resembling the best Friend - Mother. The black and white cardboard boxes look like memories stuck through tears and eyelashes. Colour appears over time.

Magda Kozarzewska came to Warsaw on July 2, 2020. She continued to paint outdoors, places evoking memories.

Let me mention here that for several years Magda Kozarzewska has been going on cruises on passenger ships, working as a drawing teacher. In the ports where ships called, she painted fabulously colorful landscapes in her free time. Due to the pandemic the cruises were cancelled.

Colour images from the world have replaced black and white still lifes and the aforementioned portraits. It was its own way of mourning. Worshiping the deceased Mother.

The death of a loved one, mourning, plague caused other actions. Instead of an exhibition of paintings from distant seas, there was an exhibition during the lockdown to commemorate her Mother.

 

Magda Kozarzewska was born and educated in Poland, Warsaw and studied at Chelsea School of Art and The Slade School of Fine Art. She was among the fortunate ones to be taught by Lawrence Gowing, William Coldstream, Euan  Uglow and Lucian  Freud.

Her work is figurative and includes landscapes, still life, interiors and portraits.

Her work is in many collections in Europe, the USA, Canada, South Africa and the UK.

 

Magda Kozarzewska urodziła się i kształciła w Polsce, w Warszawie, studiowała w Chelsea School of Art i The Slade School of Fine Art. Była jedną z tych szczęśliwców, których uczyli Lawrence Gowing, William Coldstream,  Euan

Uglow  i Lucian Freud.

 

Jej prace są figuratywne, obejmują pejzaże, martwą naturę, wnętrza i portrety.

Znajdują się w wielu kolekcjach w Europie, USA, Kanadzie, RPA i Wielkiej Brytanii.

 

ACHIEVEMENTS

2005-2007      Organised an exhibition of collages for students with learning disabilities at the Ashmolean Museum, Oxford.

1997-2002      Worked as an Artist in Residence at Eton College, being the only artist in the history of the College to paint an interior of the Lower Chapel.

1992-1997      Taught painting and drawing at the Royal College of Art. Various and extremely talented students including Henry Moore's daughter, Ann Moore

1982-2005      Took part in various exhibitions including National Portrait Gallery, Royal Academy, Heyward Gallery, MOMA-Warsaw, Geffrye Museum, Aylesbury County Museum, Ashmolean Museum.

1991    The youngest artist representing UK in an international exhibition at the MOMA in Warsaw.

1981    Amy Sadur Friedlander Award for Painting.

1977    First student from the Eastern Block (Poland) to be accepted by the Slade School of Fine Art.

 

OSIĄGNIĘCIA

 

2005 - 2007 Zorganizowała wystawę kolaży dla uczniów z trudnościami w uczeniu się w Ashmolean Museum w Oksfordzie.

1997-2002 Pracowała  jako Artist in Residence w Eton College, będąc jedynym artystą w historii Kolegium, który namalował wnętrze Kaplicy Dolnej.

1992-1997 Uczyła malarstwa i rysunku w Royal College of Art. Różnych  i niezwykłe utalentowanych  uczniów, w tym córkę Henry'ego Moore'a, Ann Moore.

1982-2005 Brała udział w różnych wystawach, m.in. National Portrait Gallery, Royal Academy, Heyward Gallery, MOMA-Warszawa, Geffrye Museum, Aylesbury County Museum, Ashmolean Museum.

1991 Najmłodszy artysta reprezentujący Wielką Brytanię na międzynarodowej wystawie w MOMA w Warszawie.

1981 Nagroda im. Amy Sadur Friedlander za malarstwo.

1977 Pierwszy student z Bloku Wschodniego (Polska) przyjęty do Szkoły Sztuk Pięknych Slade.

 

TRAINING / EDUCATION

2005  City & Guilds Certificate in Delivering Learning

1977-1981    Slade School of Fine Art

1974-1977    Chelsea School of Art

1971-1973    Students Theatre Sigma, Warsaw

1962-1971    Children's Theatre Gaweda, Warsaw

 

SZKOLENIA / EDUKACJA

2005 Certyfikat City & Guilds  w zakresie kształcenia

1977-1981 Szkoła Sztuk Pięknych Slade

1974-1977 Chelsea School of Art

1971-1973 Studencki Teatr Sigma, Warszawa

1962-1971 Teatr Dziecięcy Gaweda, Warszawa

 

SOLO EXHIBITIONS

2012  Birthday exhibition of paintings, Polish Culture Institute, London

2009  JF Gallery, Oxford

2008  Greestone Gallery, University of Lincoln

2008  Stantonbury Gallery, Milton Keynes

2008  Retrospective, Royal Lazienki Museum, Warsaw

2001 & 2003 Duncan Campbell, London

2000  Eton College

1995,97 & 99           Duncan Campbell, London

1991 & 1993 Thackeray Gallery, London

1975 & 1991 Retrospective, Polish Cultural Institute, London

1989  Petworth House, Petworth

1988  Sue Rankin Gallery, London

1977  Polish Cultural Institute, London

 

SELECTED GROUP EXHIBITIONS

2011  Ruth Borchard Self Portrait Exhibition, King's Place Gallery, London

2011  Swann Gallery, Rye

2011  Swann Gallery, Woodstock

2010  Thompson's Gallery, London

2006  Aylesbury County Museum

2005  Geffrye Museum, London

2005  Aylesbury County Museum

2004  Iona House Gallery, Woodstock

2003  C2 Gallery, Milton Keynes

2001  Eton Connection Gallery, Eton

2000  Thompson's Gallery, London

1998  Fosse Gallery, Stow on the Wold

1997  Eton Fine Art, Eton

1996  Galerie Konrad Bayer, Munich

1996  4 Major Polish Artists, Polish Cultural Institute, London

1995  Galerie Konrad Bayer, Munich

1995  Royal Academy Summer Exhibition, London

1994  Cheltenham Arts Centre, Cheltenham

1988-93        Thackery Gallery, London

1992  London Group, Morley Gallery, London

1992  Polish Cultural Institute, London

1991  Zacheta Gallery, Polish Cutural Institute, Warsaw

1991  Waterman Fine Art, London

1986  National Portrait Gallery, London

1982  Hayward Gallery, London

1981  Christopher Hull Gallery, London

1986 Narodowa Galeria Portretów, Londyn

1982 Hayward Gallery, Londyn

1981 Christopher Hull Gallery, Londyn

 

REZYDENCJE

2013 Klasztor w Grudziądzu, Polska

2009 Klasztor w Stoczku Warmińskim, Polska

2007 Szkoła Haseley, Milton Keynes

2006 Hanslope School, Buckinghamshire

1998 Woodridge College, Republika Południowej Afryki

1997-2002 Eton College, Berkshire

1997 Woodridge College, Republika Południowej Afryki

1992-1997 Szkoła Przygotowawcza Milbourne Lodge, Surrey

 

MAGDA KOZARZEWSKA BIBLIOGRAPHY

2003  Mark Glazebrook, New Paintings

2001  Mary Rose Beaumont, New Work

1999  Robin Dutt, Paintings and Drawings of Eton College

1997  Judith Bumpus, Recent Paintings

1995  William Packer, Magda Kozarzewska, Paintings and Drawings of Wimbledon

and Surrey

1995  Julian Halsby, In Conversation, The Artist

1993  Giles Auty, Magda Kozarzewska, The Spectator

1993  Bryan Kneale, RA, Magda Kozarzewska: An Exhibition of Recent Paintings

1991  Max Wykes-Joyce, Quality and Variety, Collectors Guide

1991  Giles Auty, Magda Kozarzewska: Paintings 1976-1991, The Spectator

1991  Mark Glazebrook, Magda Kozarzewska: Paintings 1976-1991

1991  Max Wykes-Joyce, Magda Kozarzewska, Arts Review

1988  Elizabeth Hillard, Magda Kozarzewska, Arts Review

1986  Peter Wix, Pictures of Magda

Fotorelacja z wernisażu i Nocy Muzeów