WYSTAWA PRAC DARIUSZA PLEŚNIAKA

W dniu 6 października 2017 r. o godzinie 19.00 otwieramy wystawę prac Dariusza Pleśniaka.

View Spatium, to z łaciny „podgląd przestrzeni”. W tym wypadku przestrzeni cyfrowej. Wszystkie prace zrealizowane zostały w wirtualnym cyfrowym świecie. Fundamentem dla każdej z prac była fotografia wykonana przez autora, przekształcona następnie w bazę danych, wykorzystaną do budowy fraktali tworzących specyficzne struktury, modyfikowane i przekształcane następnie przez autora.

Obraz zastany po stworzeniu fraktali niewiele ma wspólnego z tym, który autor udostępnia widzowi jako końcową pracę. Ulega on olbrzymiej przebudowie. Nadaje on jednak pewne zasady i ograniczenia. Jest niczym szkielet, który zostaje obudowany, przez konkretną formę.

Jest to pierwsza wystawa w Galerii sztuki Po Prawej Stronie Wisły, odnosząca się do mediów XXI wieku. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do spotkania z artystą w dniu 6 października

Wystawa potrwa do 21 października 2017 r. Zwiedzać wystawę i dokonywać zakupów będzie można w godzinach otwarcia galerii:

Wtorek – czwartek: 14.00 – 17.00

Piątek: 14.00 – 18.00

Sobota: 11.00 – 15.00

Dariusz Pleśniak – urodził się 15 czerwca 1971 r. w Częstochowie. Absolwent Wychowania Plastycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej (obecnie Akademia im. Jana Długosza) w Częstochowie. Studia w latach 1992–1998. Dyplom w Pracowni ad. Janusza Pacudy. Praca magisterska wyróżniona przez JM Rektora WSP. W 1998 roku zatrudniony w macierzystej uczelni na stanowisku asystenta.
W 2006 r. uzyskał tytuł doktora sztuki na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego filii w Cieszynie, rok później zatrudniony w AJD na stanowisku adiunkta. Zajmując się pracą naukową związaną z historią fotografii, tworzy pomocne w niej oprogramowanie archiwizacyjne i bibliograficzne, a także zajmuje się działalnością artystyczną i popularyzatorską w zakresie fotografii cyfrowej, grafiki i animacji komputerowej. Współpracował z magazynem „RenderNode” (USA), w którym drukowane były jego artykuły na tematy związane z kreowaniem wirtualnej rzeczywistości. Szereg artykułów dotyczących grafiki 3D drukowanych było także w polskim Magazynie 3D. Współpracuje z dwoma studiami filmowymi zajmującymi się grafiką komputerową.